De Fleischmann treinenbaan van Roland

Irgendwo

Irgendwo is een H0e modelbaan van maar 120 x 70 cm. Het landschap is geïnspireerd op het oosten van Duitsland in de vijftiger jaren.
Door de vormgeving 
van het landschap het gebruiken van enkele details de mooie achtergrond en de verlichting is geprobeerd een sfeer en ruimte te creëren die veel groter lijkt dan hij in werkelijkheid is.

Ga voor meer informatie naar de bouwers site zelf van Gerbrand Haans
Website : http://www.gerbrandhaans.nl/

 

Note of the maker of this railroad :
Irgendwo is a H0e model layout of only 120 x 70 cm. The landscape is inspired on
Eastern Germany in the fifties.
By the design of the landscape using just a few
details and the beautiful background, we tried to create an atmosphere and wideness that looks much larger than he really is.

The trains on the layout run digital and fully automatic, two trains are running in opposite directions. The trains drive slowly and accelerate and slow down very realistic.
The modellayout is one piece and is built by Gerbrand Haans with the help of Peter and Len de Vries.