MSC De Achterhoek

Wij willen ons graag even voorstellen.

Wij zijn een vereniging die zich bezighoudt met een mooie hobby, nl. de modelspoorbouw in diverse schalen, zoals Z spoor, N spoor en HO spoor. HO spoor is weer onder verdeeld in wisselstroom en gelijkstroom. Diverse leden van de vereniging zijn hier actief mee bezig op de clubavonden.

Wij hebben twee clubavonden per week, dinsdagavond en donderdagavond. We starten ’s avonds om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur. Iedere 1e clubavond in de maand is rijavond.

Onze vereniging is opgericht op 10 maart 1983 onder de naam "Stichting Modelspoorclub Zelhem". De Stichting bestaat nog steeds naast de vereniging MSC de Achterhoek, zowel de Stichting als de vereniging hebben hetzelfde dagelijkse bestuur. Twee maal per jaar wordt er een open dag of demonstratiedag georganiseerd, eind maart en eind december.

Al deze activiteiten vinden plaats in ons clubgebouw. Hier staan ook onze diverse banen opgesteld, aan deze banen wordt nog steeds gewerkt. Verder is het streven om ieder jaar een beurs te organiseren, in een daar toe geëigende zaal. Om het geheel luister bij te zetten worden dan zusterverenigingen en diverse modelbouwhandelaren uitgenodigd.