Electrisch Locomotieven

Hier staan de electrische treinen die mijn Vader aangekocht  heeft rond 1960 / 1970. Sommige, zoals de E-10 is nagekeken en gerestaureerd, aangezien die erg geleden had onder al die jaren van stilsyand. Hij moet aan de buitenkant nog verder nagekeken worden en opgeknapt, want zoals je ziet heeft die wel wat nodig omweer in oude glorie hersteld te worden.  

Ik ben dus nu zelf de E-10 loc in zijn oude stijl aan het herstellen, want het is de herrinering aan mijn Vaders eerste treinenbaan. Een aantal europa wagons die er achter zaten, waren erg beschadigd. Ik heb er twee kunnen bewaren. Sommige waren niet meer te herstellen, dus die heb ik vervangen door andere die ik op de treinenbeurs in Houten op de kop kon tikken.