Module tip

Modelbaanbouw : Begin met één module

 

Als men voor het eerst een modelspoorbaan gaat bouwen, heeft men vaak wel ambitieuze plannen, maar nog niet de tijd, de ruimte, of het budget om alles in één keer aan te pakken. Het is dan aan te raden om te beginnen met een (klein) deel van de modelspoorbaan, b.v. het gedeelte van en rond een station met opstel- en rangeersporen, en dit deel als module later op te nemen in een grotere baan. Men doet hiermee dan kennis en ervaring op, waarmee een beperkte ruimte en budget gemoeid zijn. 

Let op: het is wel essentieel eerst goed na te denken en een plan uit te werken van de gehele modelspoorbaan die men wil gaan aanleggen, anders past de eerste module later niet in het geheel. Met name moet men denken aan hoe het totale sporenplan er uit gaat zien, en welk deel daaruit als eerste wordt gerealiseerd. Op de eerste module moet het al mogelijk zijn met een paar modeltreintjes interessante rijpatronen uit te voeren. En verder moet men vooraf bedenken hoe het eerste deel van het landschap dat gerealiseerd wordt later ingepast kan worden in het grotere geheel (hoogteverschillen, stratenplan, waterloop, stadsontwikkeling, enz.). Dus: het totale plan eerst en pas dan daaruit een deel gaan realiseren. Uiteraard kan men later nog het totale plan aanpassen, rekening houdende met de eerste module die dan vast ligt. 

NB Er is heel veel ervaring met het bouwen op basis van modules bij de diverse modelspoorclubs; zie b.v. de links naar dergelijke clubs op onze web site. Het aardige van het bouwen van een module volgens de richtlijnen van een modelspoorclub is dat men deze (op clubavonden of tentoonstellingen) kan samenvoegen met modules van andere leden van de club en op die manier toegang te hebben tot een grote modelspoorbaa, zonder daarvoor alle kennis, tijd, ruimte en budget zelf te hoeven hebben.

Met dank aan : Modelspoortips door De Spoowissel